Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
29 maja 2018
VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
PlakatPrzegladMusztry


Cyt.: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie….”

Jan Zamoyski

 

29 - 30 czerwca 2018 r. na Placu Niepodległości, u stóp Giewontu w Zakopanem, odbył się VI Finał Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Organizatorem finału ogólnopolskiego był Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Burmistrz Miasta Zakopane, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie oraz Starosta Tatrzański.

Patronat nad przeglądem objęli:

1)    Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska

2)    Minister Obrony Narodowej – Pan Mariusz Błaszczak

W dwudniowych zmaganiach, rywalizowały ze sobą w zakresie poziomu wyszkolenia musztry, zespoły reprezentujące 15 województw.

Przegląd składał się z trzech konkurencji: Programu obowiązkowego, Programu dowolnego oraz Konkursu piosenki marszowej. W Programie obowiązkowym, każdy zespół wykonywał wylosowany zestaw zadań, sprawdzający umiejętności z zakresu Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych RP.

Prezentację drużyn oceniała Komisja sędziowska pod przewodnictwem oficera z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, w skład której weszli: przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej.

Za Program obowiązkowy najwięcej punktów zdobyła drużyna reprezentująca województwo małopolskie, Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków z Nowego Sącza.

Pierwszy dzień przeglądu zakończyła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa, która, wykonała koncert piosenek wojskowych dla zgromadzonej na Placu Niepodległości publiczności.

Drugi dzień przeglądu rozpoczęto mszą świętą w Kościele Najświętszej Rodziny  w Zakopanem. Następnie w kolumnie, którą Krupówkami prowadzili pododdział
z Pułku Reprezentacyjnego WP z Warszawy , Orkiestra Wojskowa z Krakowa a maszerowali w niej  wszystkie zespoły wraz z zaproszonymi gośćmi, przemieszczono się na miejsce przeglądu.

W tym dniu drużyny wykonywały Program dowolny, który składał się z 10 minutowego pokazu musztry paradnej oraz Konkursu piosenki marszowej, polegający na wykonaniu piosenki marszowej w trakcie przemarszu po płycie Placu Niepodległości.

W Programie dowolnym maksymalną liczbę punktów (50 pkt.) otrzymał zespół reprezentujący województwo świętokrzyskie, Niepubliczne Technikum Zawodowe – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ.

W konkursie Piosenki marszowej, komisja sędziowska, najwyżej oceniła zespół z Nowego Sącza, reprezentujący województwo małopolskie.

Po podsumowaniu wszystkich punktów, zespoły osiągneły następujące wyniki:

I miejsce – Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu - 146 pkt.,

II miejsce –Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie– 144 pkt.

III miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum nr 6 w Gorzowie Wielkopolskim  – 138 pkt.

Najlepsze drużyny wyróżniono Pucharami, upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Zakopane, Starostę Tatrzańskiego.

Dodatkowo Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie , płk Marcin ŻAL ufundował oraz wręczył puchar dla drużyny, która osiągnęła najwyższą ocenę w Programie obowiązkowym. Starosta Tatrzański, Pan Piotr BĄK  wyróżnił pucharem drużynę, która osiągnęła najwyższą ocenę w Programie dowolnym. Burmistrz Miasta Zakopanego, Pan Leszek DORULA wyróżnił pucharem drużynę, która najlepiej wykonała piosenkę marszową. Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara NOWAK, wyróżniła pucharem drużynę z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, za „Największe wrażenia artystyczne”.

płk Marcin ŻAL w swoim wystąpieniu, gratulował osiągniętych rezultatów, pochwalił wysoki poziom umiejętności musztry. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że musztra wojskowa jest bardzo ważnym elementem każdego szkolenia wojskowego. Od niej zaczyna się szkolenie każdego żołnierza Wojska Polskiego.

Musztra kształtuje zewnętrzne oblicze wojska oraz przygotowuje żołnierzy i pododdziały do wystąpień służ­bowych. Wyrabia nawyki niezbędne podczas pełnienia służby wojskowej, uczy karności i zdyscyplinowania oraz przyzwyczaja żołnierzy do dokładnego wykonywania rozkazów. Rozwija żołnierza fizycznie, formuje jego sprężystą sylwetkę, wyrabia pewność i opanowanie ru­chów oraz przysposabia do zdecydowanego działania.

W czasie trwania przeglądu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, wystawiła stanowisko informacyjno – promocyjne, na którym żołnierze oraz pracownicy z WKU udzielali wyczerpujących informacji dotyczących rozpoczęcia służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem służby przygotowawczej oraz  naboru do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Promocję Sił Zbrojnych RP wspomagali żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, (18 batalion powietrznodesantowy z Bielska Białej, 6 batalion logistyczny z Krakowa, 6 batalion dowodzenia z Krakowa) oraz 11 MBOT.

Kompanię honorową wystawił 5 batalion dowodzenia z Krakowa – Rząski.

Dołączona galeria zdjęć: VI Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych w Zakopanem
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl