Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 sierpnia 2018
SZKOLENIA MEDYKÓW W WOT
WOT otwiera programy zarządzania talentami i zarządzania kompetencjami. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji przez cywilny personel medyczny pełniący terytorialną służbę wojskową. Programem objęci będą żołnierze OT po zakończeniu 12. miesiąca służby. Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej.


generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl