Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 września 2018
Konkurs „Żołnierze w służbie historii”Konkurs prowadzony we współpracy z Departamentem Edukacji
Kultury i Dziedzictwa MON skierowany jest do uczniów
klas mundurowych. Celem konkursu jest zainteresowanie
młodych ludzi historią najnowszą ze szczególnym uwzględnieniem
historii oręża polskiego w XX w. oraz jego roli w budowie
niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej.
W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią
Wojska Polskiego, sylwetki bohaterów narodowych oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.
Każda edycja konkursu ma swój temat przewodni. W tym roku będą to żołnierze którzy
walczyli w obronie 1939 r.
W konkursie biorą udział zespoły uczniów złożone z trzech osób i opiekuna. Nagrodą w konkursie
jest wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci.
Aby przystąpić do konkursu, należy zarejestrować zespół i założyć konto na platformie internetowej:
www.zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl