Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu - Ćwiczenie z pozorowanym naruszeniem.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28.09.2018
Ćwiczenie z pozorowanym naruszeniem.

„Si vis pacem,para bellum” (łac) – Tytus Liwiusz

W myśl łacińskiego przysłowia cyt. „Chcesz pokoju, przygotuj się do wojny” obsada WKU, 28 września 2018 r. uczestniczyła w praktycznym ćwiczeniu reakcji na zagrożenia kryzysowe, które na co dzień mogą zaistnieć na terenie Wojskowej Komendy Uzupełniń. W pierwszej części zajęć sprawdzono działanie w przypadku, gdy agresywny interesant zakłóca porządek w WKU a następnie rani obsługującą go osobę, po czym wobec drugiej stosuje groźby użycia niebezpiecznego narzędzia. Szybka reakcja ochrony budynku, w tym patrolu interwencyjnego, a później patrolu Komendy Powiatowej Policji z Nowego Targu zapobiegła eskalacji zagrożenia. Agresywny interesant został obezwładniony i zatrzymany.

W drugim etapie ćwiczeń, sprawdziliśmy działanie obsady po stwierdzeniu pożaru w budynku WKU. W pierwszej części doskonaliliśmy ogłoszenie alarmu, ewakuacje ludzi i sprzętu, udzielenie pomocy przedmedycznej, natomiast w drugiej współdziałanie z jednostką ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej. Na koniec Ratownik Medyczny z zespołu nr 25 PSP w Nowym Targu przeprowadził  instruktażowe zajęcia z prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

 

Dziękujemy w szczególności: Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Panu Mariuszowi Łaciakowi oraz Komendantowi Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu Panu Robertowi Bartoszowi za wzorowe współdziałanie i „realność” prowadzonych działań.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl