Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Nowym Targu jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej.


Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu:

 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 • Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Struktura Organizacyjna:

 • Komenda
 • Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
 • Wydział Rekrutacji
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych

  Zadania Wojskowych Komendantów Uzupełnień:

 • Zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

 • Administrowanie rezerwami osobowymi.

 • Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

 • Współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

 • Udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

 • Realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych w czasie wojny.
 • Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień

 • Promocja obronności i służby wojskowej.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl