Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Praca

NABÓR DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
1. Jest obywatelem polskim;
2. Korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Obecnie Wojskowa Komenda Uzupełnień nie prowadzi naboru do KSCMożesz również skorzystać z bazy ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej:

bip
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl