Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
System ePUAP

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu

W celu złożenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie www.epuap.gov.pl


Wymogi dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targ:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP).
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekroczyć 3 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.
  4. Akceptowalne formaty załączników to:
    *.doc, *.docx, *.rtf
    *.xls, *.xlsx
    *.jpg, *.bmp, *.tif, *.gif*
    *.pdf
    *.zip


Dostępne formularze pism do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu:


W przypadku wystąpienia problemów z obsługą formularzy skonfiguruj swoją przeglądarkę zgodnie z instrukcją


    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl