Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU

 wku_stare

Kadra Rejonowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu przed swoją siedzibą w 1945 roku

Początki działalności administracji wojskowej na terenie Podhala sięgają okresu międzywojennego, kiedy to lokalnymi władzami wojskowymi były komendy garnizonów, a przeprowadzeniem poboru zajmowały się komendy rejonowe uzupełnień (wcześniej powiatowe komendy uzupełnień) wespół z powiatowymi władzami administracji ogólnej.
W dniu 29 stycznia 1945 roku rozpoczyna działalność Rejonowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu powołana rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 10/Org. z dnia 20 stycznia 1945 roku. Objęła ona zasięgiem ówczesny powiat nowotarski (odpowiadający terytorialnie obecnym powiatom - nowotarskiemu i tatrzańskiemu).
W roku 1948 zmieniono zasięg działania Rejonowej Komendy Uzupełnień. W czerwcu 1950 roku zmieniona została nazwa na Wojskową Komendę Rejonową. 
W dniu 15 lutego 1965 roku na bazie Wojskowej Komendy Rejonowej powstaje Powiatowy Sztab Wojskowy, a Wojskowa Komenda Rejonowa weszłą w jego skład. 
W roku 1975 z dniem 1 lipca w wyniku reformy administracyjnej przestaje funkcjonować Powiatowy Sztab Wojskowy, a w dniu 20 lipca tego roku powstaje Wojskowa Komenda Uzupełnień Nowy Targ. 
Do roku 1998 zasięg obszaru administrowanego uległ niewielkim korektom. Obecnie, po reformie administracyjnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu administruje na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. 


Wojskowi Komendanci Rejonowej Komendy Uzupełnień:
 • mjr HUCUŁENKO Jerzy - od roku 1945 do roku 1947,
 • kpt. ANDRUSZKIEWICZ Tadeusz - od roku 1947 do roku 1948,
 • por. DROŹDZIAK Antoni - od roku 1948 do roku 1949,
 • kpt. NIZIOŁEK Piotr - od roku 1949 do roku 1950.
Wojskowi Komendanci Komendy Rejonowej:
 • kpt. NIZIOŁEK Piotr - od roku 1950 do roku 1951,
 • kpt. BARTOSZCZE Bronisław - w roku 1951,
 • kpt. MARENIN Ludomir - od roku 1951 do roku 1958,
 • mjr MALIŃSKI Hieronim - od roku 1958 do roku 1965.
Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego:
 • mjr MALIŃSKI Hieronim - od roku 1965 do roku 1975.

 Wojskowi Komendanci Uzupełnień:

 • płk OLSZEWSKI Antoni - od roku 1975 do roku 1991,
 • ppłk TURKIEWICZ Marek - od roku 1991 do roku 1996,
 • ppłk BRAJA Jan - od roku 1996 do roku 1997,
 • ppłk mgr JEZUITA Jan - od roku 1997 do roku 2000,
 • ppłk mgr inż. CYPARA Krzysztof - od roku 2000 do roku 2001 (cz.p.o.),
 • ppłk dypl. RAGIEL Józef - od roku 2001 do roku 2002,
 • ppłk mgr inż. CYPARA Krzysztof - od roku 2002 do roku 2008,
 • ppłk mgr inż. BANDOŁA Andrzej - od roku 2008 do roku 2015,
 • ppłk LEWANDOWSKI Tomasz - od roku 2016 do roku 2017,
 • ppłk mgr WÓJCIK Paweł - od roku 2018
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl