Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wzory dokumentów

 

Żołnierze rezerwy

Plik
Oświadczenie o wyjeździe za granicę ikonka_doc
Wniosek o powołanie do odbycia ćwiczeń w trybie ochotniczym ikonka_doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej ikonka_doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowanym
stosunku do służby wojskowej
ikonka_doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych icon_pdf
Zawiadomienie o utracie książeczki wojskowej ikonka_doc

Terytorialna służba wojskowa

Plik

Ankieta ochotnika do WOT ikonka_doc
Wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej ikonka_doc

Narodowe Siły Rezerwowe

Plik

Prośba o uchylenie karty przydziału kryzysowego ikonka_doc
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR icon_pdf
Wniosek o zwolnienie z rotacyjnych ćwiczeń wojskowych (NSR) icon_pdf

Służba przygotowawcza

Plik

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej ikonka_doc

Służba zawodowa

Plik

Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej ikonka_doc
Wzór życiorysu ikonka_doc

Służba okresowa

Plik

Wniosek o powołanie do odbycia okresowej służby wojskowej ikonka_doc

PM-1 Sprawozdanie o pojazdach i maszynach

Plik

Klasyfikacja pojazdów według identyfikatora ITS icon_pdf
Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych i maszyn icon_pdf

Inne

Plik

Oświadczenie o rezygnacji z odwołania się od orzeczenia ikonka_doc
Przykładowe CV ikonka_doc
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ikonka_doc
Wzór zaświadczenia instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń ikonka_doc

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl