Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

GŁÓWNE ZADANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU:

1) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu terytorialnym zasięgiem obejmuje powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski;

2) Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu należy:

    a.  zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych.

    b.  administrowanie rezerwami osobowymi.

    c.  wykonywanie świadczeń na rzecz obrony.

    d.  współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

    e.  udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

    f.  realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego sił zbrojnych w czasie wojny.

    g.  udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień

    h.  promocja obronności i służby wojskowej.

3) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w WKU w Nowym Targu bezpośrednio podporządkowane są:

    a)   osoby funkcyjne nie będące szefami komórek wewnętrznych:

        ─  samodzielny referent;

        ─  referent prawno - administracyjny;

        ─  starszy informatyk;

        ─  młodszy informatyk;

    b)   Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami na czele którego stanowisko kierownicze sprawuje Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień;

    c)   Wydział Rekrutacji – na czele którego stanowisko kierownicze sprawuje Szef Wydziału Rekrutacji;

    d)   Pion Ochrony Informacji Niejawnych - na czele którego stanowisko sprawuje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl