Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

GŁÓWNE ZADANIA WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU:

 

1) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu terytorialnym zasięgiem obejmuje powiaty: nowotarski, tatrzański oraz suski;

2) Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu należy:

 

a. zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

b. administrowanie rezerwami osobowymi;

c. wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;

d. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;  

e. udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej, służby na NSR i służby kandydackiej;  

f. realizacja czynności w ramach gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego sił zbrojnych w czasie wojny;

g. udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;

h. promocja obronności i służby wojskowej.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu
os. Bór 10
34-400 Nowy Targ
tel. 261138750
fax. 261138760
wku.nowytarg@ron.mil.pl